Členské příspěvky 2022/2023

PLATBA JEDNORÁZOVĚ DO KONCE ŘÍJNA

NEBO VE DVOU SPLÁTKÁCH, A TO PRVNÍ SPLÁTKA DO KONCE ŘÍJNA A DRUHÁ SPLÁTKA NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA (po domluvě lze i platba měsíčně)

  • Nově příchozí první měsíc zdarma
  • Ročník 2015 a mladší 4.500,- Kč
  • Ročník 2014 a starší 6.000,- Kč
  • Sourozenec sleva 500,- Kč
  • Dospělí členové klubu 500,- Kč

Na účet klubu č. 256427374/0300 nebo v hotovosti u sekretáře.

Platbu nutné označit jménem, datem narození.