facebook

Valná hromada Klubu

Domů > Aktuality > Valná hromada Klubu

(17.6.2018)

Výkonný výbor HK Krnov mládež z.s. oznamuje svolání valné hromady klubu

která se bude konat dne  6.9.2018 od 19.00 hod. na Zimním stadionu Krystal, šatna mladších žáků.

Program: -  doplňující volby orgánů spolku, předsedy

 

VV HK Krnov mládež z.s.                         15.6.2018

 

Výzva  pro kandidáty na místo ve výkonném výboru klubu, kontrolní komisi

 

Dne 24.5.2018 proběhla valná hromada spolku HK Krnov mládež z.s. Při ní ohlásili úmysl rezignovat na funkce ve výkonném výboru klubu Petr Haničák a Pavel Dočkal (předseda), čímž by počet členů původně pětičlenného výboru klesl na dvě osoby Michala Piskoře a Martina Janča. Protože na avizovaná uvolněná tři místa ve výboru nebyl kandidát, valná hromada rozhodla o odročení jednání na 6.9.2018 v 19.00 hod. , kde se bude projednávat otázka volby nových členů výkonného výboru klubu, potažmo i kontrolní komise. Apeluji proto na všechny členy i ostatní osoby s klubem nebo ledním hokejem v Krnově spřízněné, aby přispěli k řešení této věci tak, aby mohlo být v práci v klubu důstojně pokračováno. Předpokladem k výkonu funkce v orgánech klubu  je přihláška k členství ve spolku, určité charakterové a profesní předpoklady.

Pavel Dočkal

 

 

Partneři